CILJ 3. - AFIRMACIJA PRISTUPA ''NULTE TOLERANCIJE'' NA KORUPCIJU

Mjera 3.1. - izvršeno

PROCJENA PROBLEMA I TESTIRANJE RAZINE ZNANJA ZAPOSLENIKA NA PODRUČJIMA IDENTIFICIRANIH SLABOSTI
Sukladno Akcijskom planu, izvršena je procjena problema i testiranje razine znanja zaposlenika na područjima: etike, prava na pristup informacijama i prijavljivanja nepravilnosti te izrađeno Izvješće o testiranju razine znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti.

Upitnik o procjeni razine znanja zaposlenika iz područja etike.
Upitnik o procjeni razine znanja zaposlenika iz područja prava na pristup informacijama.
Upitnik o procjeni razine znanja zaposlenika iz područja prijavljivanja nepravilnosti.

Mjera 3.2. – planirani rok izvršenja: kontinuirano izvršavanje

POHAĐANJE SEMINARA I PROVEDBA SPECIJALIZIRANE OBUKE ZAPOSLENIKA
Sukladno zahtjevima radnog mjesta i potrebama organizacije Društva, pomorci i radnici se kontinuirano upućuju na tečajeve, seminare i specijaliziranu obuku.

Mjera 3.3. – planirani rok izvršenja: kraj veljače svake godine za tekuću godinu (kontinuirano izvršavanje)

PLANOVI EDUKACIJE
Planovima edukacije predviđeno je pohađanje seminara i stručnih savjetovanja:

 • iz područja informatičkog poslovanja i informacijskih sustava (trajanje 1-3 dana)
 • iz područja unutarnjeg nadzora i kontrole (trajanje 1-3 dana)
 • iz područja upravljanja kvalitetom (trajanje 1-3 dana)
 • za osobe zadužene za informiranje javnosti (trajanje 1-3 dana)
 • iz područja sigurnosti plovidbe na moru (kontinuirano)
 • iz područja financijsko-računovodstvenog poslovanja (trajanje 1-2 dana)
 • o usvajanju novih zakona i usklađivanju sa zakonskom regulativom (trajanje 1-2 dana)
 • iz područja etike (trajanje 1-2 dana) 
 • z područja osiguranja (trajanje 1-3 dana)
 • iz područja zaštite na radu (trajanje 1-2 dana)
 • iz područja tehničko-tehnoloških dostignuća (trajanje 1-2 dana)