CILJ 1. - JAČANJE INTEGRITETA, ODGOVORNOSTI I TRANSPARENTNOSTI U RADU

Mjera 1.1. - izvršeno

Vizija i misija;

 1. Dugoročni razvoj
 2. Stabilnost u poslovanju
 3. Kvaliteta usluga
 4. Respekt prema poslovnim partnerima
 5. Briga o zaposlenicima
 6. Dugoročna ulaganja
 7. Briga za okoliš

Opći i posebni ciljevi za sljedeće trogodišnje razdoblje;

Opći ciljevi

 1. Održavati ugled tvrtke na svjetskom tržištu visokoprofesionalnim odnosima s poslovnim partnerima
 2. Podizati razinu i kvalitetu odnosa sa poslovnim okruženjem i javnošću
 3. Nastaviti voditi brigu o razvoju, te očekivanjima i interesima vlasnika/dioničara

Posebni ciljevi

 1. Održavati i povećavati opseg isporučenih usluga u brodskom prijevozu
 2. Osiguravati rast poslovnih prihoda
 3. Kontrolirati troškove poslovanja
 4. Povećati motivaciju zaposlenika
 5. Poticati zaposlenike na individualni razvoj

Osnovne organizacijske vrijednosti;

 1. Društvena odgovornost
  Svojim ponašanjem i radom Društvo nastoji ispuniti očekivanja korisnika usluga, poslovnih partnera, vlasnika i radnika društva, te pozitivno utjecati na društvenu okolinu i kvalitetu života.
 2. Profesionalnost
  Društvo poslove obavlja na zakonit, odgovoran, transparentan i profesionalan način, za što posjeduje potrebna znanja, vještine i resurse u obavljanju brodarske djelatnosti. Na prvom je mjestu zaštita i sigurnost svih radnika i pomoraca.
 3. Etičnost
  Društvo savjesno i odgovorno ispunjava svoje obveze prema korisnicima usluga, ostalim poslovnim partnerima, vlasniku i radnicima Društva.
 4. Organizacijska okolina
  Društvo potiče razvoj organizacijske okoline koja će jačati međuljudske odnose i poticati timski rad. Pri tome vodimo računa o individualnim sposobnostima radnika, o njihovim inicijativama i idejama pri samostalnom obavljanju radnih zadataka.
 5. Razvoj
  Društvo posebnu pozornost poklanja uvođenju novih tehnologija. Isto tako, kroz seminare, tečajeve, specijaliziranu obuku i dodatno školovanje omogućuje radnicima i pomorcima usvajanje novih znanja i stjecanje novih zvanja.

Osnovni principi u pogledu odnosa s trećim stranama. 

Osnovni principi Jadroplova d.d. u pogledu odnosa s trećim stranama su transparentnost u poslovanju, pouzdanost, zadovoljstvo korisnika usluga, briga o poslovnim partnerima, izgradnja uzajamno korisnih odnosa s poslovnim partnerima.
Ovi principi ostvaruju se  stalnim nadzorom nad poslovnim procesima, društveno odgovornim poslovanjem, kontinuiranim  usavršavanjem zaposlenika, usvajanjem novih tehnologija, kontinuiranom nadogradnjom i poboljšavanjem sustava kvalitete.
Obradom informacija o ispunjenju zahtjeva korisnika usluga Društvo vrši analize za provedbu bitnih poboljšanja u izvršenju obveza na zahtjevnom međunarodnom tržištu.

Mjera 1.2. – izvršeno

VODIČ ZA PREVENCIJU KORUPCIJE
Sukladno Akcijskom planu, uprava Društva donijela je Vodič za prevenciju korupcije u društvu Jadroplov d. d. Split.

Mjera 1.3. - Izvršeno

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI I NEPRISTRANOSTI
Sukladno Akcijskom planu, uprava Društva donijela je Odluku o otvrđivanju radnih mjesta koja su ocijenjena visokim stupnjem rizika na  korupciju.

Izjava o povjerljivosti i nepristranosti

Mjera 1.4. - izvršeno

DISCIPLINSKI PRAVILNIK ZA KRŠENJE ETIČKOG PONAŠANJA
Sukladno Akcijskom planu, uprava Društva donijela je Pravilnik poslovnog ponašanja.

Mjera 1.5. - ne primjenjuje se na društvo Jadroplov d.d. Split

 • Izjava o integritetu;
 • Klauzula integritet u Dokumentaciji za nadmetanje.

Mjera 1.6. - izvršeno

Katalog informacija;

Sukladno Akcijskom planu, uprava Društva donijela je Odluku o ustrojavanju Kataloga informacija Jadroplova d.d. Split.

Katalog informacija Jadroplova d.d. Split

 

Službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama.

UPISNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Sukladno Akcijskom planu, uprava Društva ustrojila je Službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama.

Službeni upisnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama vodi službenik za informiranje.


Službenik za informiranje
Zvonko Kasalo, dipl.oec.
Voditelj Službe zajedničkih funkcija
e-mail: zvonko.kasalo@jadroplov.com
tel. (0)21 302 605, fax. (0)21 399 163

Mjera 1.7. - izvršeno

ODLUKE UPRAVE I MJERE DONIJETE UZ SUGLASNOST VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
Odluka o imenovanju osobe za nepravilnost
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Pravilnik o korištenju službenih prijevoznih sredstava
Vodič za prevenciju korupcije
Katalog informacija Jadroplova d.d. Split
Odluku o ustrojavanju Kataloga informacija Jadroplova d.d. Split
Odluka o imenovanje osobe za kontrolu provođenja Akcijskog plana
Odluka o imenovanju osobe za unutarnju reviziju
Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole, te jedinice za financijsko upravljanje i kontrole
Pravilnik poslovnog ponašanja

INFORMACIJE O RADU DRUŠTVA
Financijski rezultat poslovanja Jadroplova d.d. Split za 2011. godinu.
Financijski rezultat poslovanja Jadroplova d.d. Split za 2010. godinu.
Financijski rezultat poslovanja Jadroplova d.d. Split za 2009. godinu.

IZVJEŠĆE OVLAŠTENOG REVIZORA
Izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskog poslovanja Društva za 2011. godinu.
Izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskog poslovanja Društva za 2010. godinu.
Izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskog poslovanja Društva za 2009. godinu.

INFORMACIJE O NATJEČAJIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Trenutno nije objavljen niti jedan natječaj za zapošljavanje.
Informacije o mogućnosti zaposlenja u Jadroplovu d.d. Split možete dobiti na e-mail adresi: personnel@jadroplov.com.

INFORMACIJE ZANIMLJIVE ZA JAVNOST
Informacije zanimljive za javnost dostupne su na našoj Internet stranici Novosti