CILJ 2. - STVARANJE PREDUVJETA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE NA SVIM RAZINAMA

Mjera 2.1. - izvršeno

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Sukladno Akcijskom planu, predsjednik uprave Društva donio je Odluku o imenovanju službenika za informiranje.

Službenik za informiranje
Žana Božić, dipl.iur.
Voditelj Službe zajedničkih funkcija
e-mail: zana.bozic@jadroplov.com
tel. (0)21 302 721, fax. (0)21 399 163

Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama

Mjera 2.2. - izvršeno

POVJERENIK ZA ETIKU
Sukladno Akcijskom planu, predsjednik uprave Društva donio je Odluku o imenovanju povjerenika za etiku.

Povjerenik za etiku
Ljubinka Bašić, dipl.oec.
Viši referent kontrole prihoda i troškova
e-mail: ljubinka.basic@jadroplov.com
tel. (0)21 302 717, fax. (0)21 398 382

Mjera 2.3. - izvršeno

Mjera 2.4. - izvršeno

OSOBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Sukladno Akcijskom planu, uprava Društva donijela je Odluku o imenovanju osobe za unutarnju reviziju.

Osoba za unutarnju reviziju
Vesna Gudelj, dipl.oec.
Voditelj računovodstva
e-mail: vesna.gudelj@jadroplov.com
tel. (0)21 302 729, fax. (0)21 302 760

Mjera 2.5. - izvršeno

GODIŠNJI PLAN ZA JAČANJE UNUTARNJE REVIZIJE ZA 2012. GODINU
Sukladno Akcijskom planu, osoba za unutarnju reviziju donijela je Godišnji plan za jačanje unutarnje revizije za 2012.godinu.

Mjera 2.6. - izvršeno

GODIŠNJI PLAN RADA SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE ZA 2012. GODINU
Sukladno Akcijskom planu, službenik za informiranje donio je Godišnji plan rada službenika za informiranje za 2012.godinu. 

GODIŠNJI PLAN RADA POVJERENIKA ZA ETIKU ZA 2012. GODINU
Sukladno Akcijskom planu, povjerenik za etiku donio je Godišnji plan rada povjerenika za etiku za 2012.godinu.

SUSTAV PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI
Sukladno Akcijskom planu, predsjednik uprave Društva donio je Pravilnik o sustavu prijavljivanja nepravilnosti

GODIŠNJI PLAN ZA JAČANJE UNUTARNJE REVIZIJE ZA 2012. GODINU
Sukladno Akcijskom planu, osoba za unutarnju reviziju donijela je Godišnji plan za jačanje unutarnje revizije za 2012.godinu.

GODIŠNJI PLAN RADA OSOBE ZA KONTROLU PROVOĐENJA AKCIJSKOG PLANA ZA 2012. GODINU
Sukladno Akcijskom planu, osoba za kontrolu provođenja Akcijskog plana donijela je Godišnji plan rada osobe za kontrolu provođenja Akcijskog plana za 2012. godinu.

Mjera 2.7. - izvršeno

Mjera 2.7. - izvršeno

SUSTAV PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI
Sukladno Akcijskom planu, predsjednik uprave Društva donio je Pravilnik o sustavu prijavljivanja nepravilnosti

Prijava nepravilnosti, prijevare ili sumnje u korupciju.

OSOBA ZA NEPRAVILNOST
Sukladno Akcijskom planu, predsjednik uprave Društva donio je Odluku o imenovanju osobe za nepravilnost.

Osoba za nepravilnost
Sanja Bužančić, dipl.oec.
Direktorica Financijsko računovodstvenog sektora
e-mail: sanja.buzancic@jadroplov.com
tel. (0)21 302 650, fax. (0)21 302 760

Pravilnik o sustavu prijavljivanja nepravilnosti

Mjera 2.8. - očekivani rok izvršenja mjere: kraj siječnja svake godine za prethodnu godinu, počevši od siječnja 2011. godine

Postupak samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta.