Putnička agencija

Putnička agencija

Jadroplov putnička agencija osnovana je 1992. godine kao uslužni odjel brodara Jadroplov d.d. i to prvenstveno poradi organiziranja prijevoza posada na vlastite brodove i poslovnih putovanja zaposlenika Jadroplova d.d.. Protekom vremena Jadroplov putnička agencija je proširila tržište i na druge tvrtke, prvenstveno one vezane uz pomorstvo, kao i na individualne putnike.

Jadroplov putnička agencija je 1994. godine postala članicom IATA-e (International Air Transport Association) a počevši od 1995. godine koristi Amadeus, globalni kompjuterski distribucijski sustav za putničke rezervacije.

Jadroplov putnička agencija vrši brzu i kvalitetnu pripremu i ostvarenje putovanja, kako na lokalnim tako i na međunarodnim letovima.

Osnovne usluge koje agencija pruža

  • rezervacija i prodaja domaćih i međunarodnih zrakoplovnih karata
  • putničke informacije
  • rezervacija hotelskog smještaja
  • rezervacija rent-a-car vozila