Protuprijedlog na točku 12. dnevnog reda redovne skupštine

Protuprijedlog na točku 12. dnevnog reda redovne skupštine trgovačkog društva JADROPLOVd.d., Split, Obala kneza Branimira 16, OIB: 54431828108 Split (u daljnjem tekstu: Društvo), koja glasi "Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva" i koja čini sastavni dio prijedloga odluka koje Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu redovnoj skupštini Društva koja je sazvana na temelju javno objavljene odluke Uprave Društva od 26. srpnja 2016. godine i koja se prema toj odluci treba održati dana 08. rujna 2016. godine, s početkom u 10 sati, u poslovnom sjedištu Društva u Splitu, Obala kneza Branimira 16