POZIV ZA REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta društva Jadroplov d.d. Split, Međunarodni pomorski prijevoz ( u daljnjem tekstu: Društvo ), Uprava Društva dana 15. srpnja 2013. godine donosi odluku o sazivanju

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA JADROPLOV d.d. SPLIT

koja će se održati dana 29. kolovoza 2013. godine u 10 sati, u poslovnom sjedištu Društva u Splitu, Obala kneza Branimira 16.

Dokumenti